FREE พื้นที่เล่นสเก็ต เปิดแล้ววันนี้ JJMALL SKATE PARK ลานจอดรถดาดฟ้าชั้น 6 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์เฉพาะ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์เวลาที่เปิดให้เล่น 16.00 – 21.00 น.ยกเว้นหากศูนย์การค้าฯ มีจัดงานและใช้พื้นที่บริการถ่ายรูปโดยช่างมืออาชีพ เวลา 17.00 – 18.00 น. กติกา มารยาท ดังนี้ – เปิดให้วิ่งทางรอบนอกวงแหวนให้วนทางซ้าย (ห้ามสวนทาง) – ภายในรอบวงแหวน ช่อง 1-2 วางกรวยฝึก – Skate ล้อ หรือ Roller blade สามารถมาเล่นวนรอบนอกวงแหวนได้ – Skateboard เล่นในโซน...